Zabezpieczone: Raport z terapii – Informacja zwrotna
Zabezpieczone: SKALA DEPRESJI BECKA
Zabezpieczone: INWENTARZ OBJAWÓW LĘKOWYCH